TRINKUNO metines. Labinimo apeiga. Lizdeikos aukuras