Ragučio romuva

Vilniaus senamiestyje, ant kalno, Pilies gatvėje stūksantis Ragučio akmuo liudija čia buvusią Ragučio šventvietę. Šventvietę, kuri išliko iki šių dienų. Ratas, dvi liepos, tarp jų Ragutis – turėjo vykti daug įvykių, juose dalyvavo daug žmonių, prisidėjusių prie to, kad ši vieta išliktų ir būtų. O ji ne tik yra, bet ir kviečia, įtraukia žmones, įvykius. Atgavus Lietuvos laisvę, Eglės Valentės iniciatyva ir didelėm bendraminčių pastangom buvo įrengta ir užrašu įvardinta legendinė Ragučio šventovės vieta (architektas a.a. Audrius Mickevičius). Kurį laiką buvusi pagarbioje tyloje, ši vieta palaipsniui tapo apleista, kol įvykiai ėmė dėliotis taip, jog susibūrė ratas žmonių, jaučiančių senųjų Lietuvos šaknų aktyvaus gerbimo svarbą. Skaisčioji šventų vietų atminimo šviesa ragino uždegti ir palaikyti dieviškąją amžinąją Ugnį. Gintaro Ronkaičio kvietimu 2012 m. lapkričio 14 d. buvo įžiebta Ugnala Šventa, ją nuolat globoja būrys žmonių. „Te šventa Prabočių Ugnala pakyla, dega, skleidžias su Galia, prašome viešpaties Praamžiaus, visų Dievų ir senolių Žynių, malonės ir palaikymo, te Jūsų šviesa tampa mūsų šviesa, per amžius amžinuosius“… šiais žodžiais palaikome Ugnelę.

Ragučio Ugnis skleidžiasi plačiai, ji nuolat dega ir ant kitų Šventųjų Kalnų, dar ji gyvai nuvežama ir uždegama ant daugybės alkakalnių Lietuvoje, o su Ugnelę atmenančia žvakele žvakutės uždegamos įvairiose pasaulio šalyse. Metams bėgant, dalis Ugnį prižiūrinčių žmonių keitėsi, dalis liko tie patys, iš jų tarpo susibūrė Romuviečių būrelis, susidarė Ragučio Romuva, kuri 2015 metais buvo priimta į Lietuvos Romuvą. Nutarėme jungtis prie senovės baltų religinės bendrijos Romuvos, o taip pat skatinti piliečių aktyvumą ir ieškoti teisinių būdų pripažinti Romuvą Lietuvoje kaip etninę prigimtinę lietuvių religinę bendriją.

Per tuos metus vyko daugybė susibūrimų, įsimenančių susitikimų, nes prie Ragučio ateina daug senąjį tikėjimą palaikančių žmonių. Kai 2014 m. liepos mėn. Vilniuje vyko Europos etninių religijų ir tradicijų kongresas, po konferencijos Seime dalyviai iš įvairiausių pasaulio šalių susibūrė prie Ragučio į didelį ratą,  pabuvojom, visi kartu atlikome apeigą, dalinomės patirtimi, įžvalgomis, papročiais. Buvo labai smagu patirti kitų šalių senojo prigimtinio tikėjimo puoselėtojų palaikymą ir buvimą kartu.

Itin įsimintinas ir svarbus įvykis buvo 2015 m. gegužės 31 d. 12 val. Prie Ragučio prasidėjusi Krivės Inijos įšventinimo apeiga, susitelkę šioje šventvietėje palaiminome Krivės pradžios kelią ir kartu su Ugnele išlydėjome Krivę Iniją kartu su gausia šventine palyda Pilies gatve žemyn, link Perkūno šventvietės, į Gedimino kalną. Pridedame keletą šios apeigos nuotraukų.

Švenčiame lygiadienius, senąsias kalendorines ir kitas romuvių šventes. Esame 2016 m. vasario mėn. įsikūrusio Vilniaus Romuvų sambūrio nariai. Jeigu norėtumėte dalyvauti mūsų Romuvos veikloje, kreipkitės į vaidilę Sigitą, tel. 8 686 17 550.

Plačiau apie Ragučio šventvietę galite paskaityti šiuose straipsniuose:

http://www.yogi.lt/proteviu-sauksmas/apie-dieva-raguti/

http://www.satenai.lt/2015/08/14/vilniaus-mitine-praeitis-kitaip/

             

Šventieji Kalnaliai, atminkit stiprybę

Senolių Žynių Dvasios tvirtybę

Per amžius čia šventą Ugnį kūrentą

Darnoj su visais kaip buvo gyventa.        

 

Mes atėjom tylūs ramūs

Su Jumis pabūt.

Rasim giją, verpsim, ausim,

Šviesos taką tiesim.

 

Pas Deivą kelalis

Su šventa Ugnala

Te skaistina jungia

Per amžius gijelė.

 

Širdy mes ją jausim

Krūtinėj nešiosim

Ir savo vaikams

Ir vaikaičiams perduosim.

Ragučio romuvos vaidilė – Sigita Lesinskienė.

Kontaktai:

Tel. 8 686 17 550