Šeimų svirnas

Šeimų svirnas – tai darnus šeimų, gyvenančių pagal senovės baltų religijos nuostatas, ratas. Mūsų protėviams šeima buvo pamatinė vertybė, aplink šeimą sukosi visas žmogaus gyvenimas. Šeima užtikrina žmogaus gyvenime laimę, darną, šeima yra tvirtas visos tautos pamatas. Tą suprasdami siekiame sustiprinti šeimas, kurti ir puoselėti šeimos vertybes.

Siekdami šių tikslų mes:

  • Švenčiame kalendorines šventes. Stengiamės, kad kalendorinės baltiškosios šventės būtų tinkamos ir prieinamos šeimoms su vaikais, kad derėtų prie vaikų klegesio ir jų gyvenimo ritmo, kad būtų įdomios visai šeimai ir visiems suprantamu būdu perduotų tradicijas iš kartos į kartą.
  • Švenčiame šeimos šventes. Šeimos šventės yra mums pačios svarbiausios. Vestuvės, vaiko vardynos, palydos į brandą, laidotuvės yra esminės žmogaus gyvenimo virsmo akimirkos, kurias įprasminame apeigomis. Šeimos apeigoms skiriame didžiausią dėmesį.
  • Rengiame paskaitas, būrelius, susibūrimus. Rengiame paskaitas apie šeimos gyvenimo vertybes, apie papročius, kurių dera laikytis šeimoje, apie darnų sugyvenimą ir vaikų auklėjimo principus baltų tradicijoje. Dalinamės žiniomis, mokomės šeimos buičiai svarbių amatų, dainų, gyvenimo būdo. Rengiame būrelius vaikams įvairiomis folkloro temomis. Kartu susibūrę bendraujame, dalinamės žiniomis, tariamės, išsikalbame, kuriame bendruomenę.

Vaidilė – Miglė Valaitienė.

Kontaktai:

Tel. 8 605 50 501

El. paštas: valaiciusvirnas@gmail.com

Internetinis puslapis: https://svirnas.wordpress.com/