Vilniaus romuva

Vilniaus romuva – seniausiai veikianti senojo lietuvių tikėjimo bendruomenė. Pirmoji šios bendruomenės narių surengta šventė, kurioje buvo pagerbti lietuvių dievai – tai Rasos šventė Kernavėje, kur 1967 metais Vilniaus aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai užkūrė aukuro ugnį ir pagerbė lietuvių dievus.

Sovietiniais laikais buvo draudžiama neformali etnokultūrinė veikla, bendruomenės atliekamos dievų pagerbimo apeigos per kalendorines ir šeimos šventes vykdavo slaptai. Švenčių rengėjai buvo sovietinio saugumo persekiojami, tačiau aukuro ugnies šviesa neblėso. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1992 metais Vilniaus Romuva buvo įregistruota kaip religinė bendruomenė, o 2002 metais Vilniaus romuva kartu su kitose Lietuvos vietovėse įsikūrusiomis romuvomis subūrė Senovės baltų religinę bendriją.

Vilniaus romuva rengia kalendorines šventes, kartu su kitomis Vilniaus romuvų bendruomenėmis švenčia Pavasario ir Rudens lygiadienius, Žiemos saulėgrįžos ir Pusiaužiemio šventes, Rasos šventę, Žolinę, per Vėlines pagerbia protėvius ir mirusiuosius.

Vilniaus romuvos bendruomenės vaidilos atlieka mergvakario, jungtuvių, krikštynų, laidotuvių, mirusių paminėjimo apeigas. Vilniaus romuvai bei kitoms romuvoms per kalendorines ir šeimos apeigas talkina Romuvos apeigų grupė „Kūlgrinda“.

Vilniaus romuva vadovauja Baltų religijos ir mitologijos mokyklai, rengia Romuvos vasaros stovyklas.

Pageidaujantys surengti mergvakario, jungtuvių, krikštynų, laidotuvių, mirusių paminėjimo apeigas prašome kreiptis tel. 8 676 74 057 inija@romuva.lt

Vilniaus romuvos vadovė – vaidilė Dalia Urbanavičienė.

Kontaktai:

Tel. 8 699 04 237

El. paštas daliau@gmail.com