Krivė Inija Trinkūnienė

Sveiki, mielieji!

Sveiki,  Žemynos auginti, Perkūno stiprinti, Laimos palaiminti! Sveiki, sulaukę Saulėgrįžos – šventės, kai laikas stabteli, viskas nurimsta, įsivyrauja romuva, –  ir pasaulis vėl kuriamas iš naujo. Kuriamas iš ugnies kibirkšties, marių mėlynų, giesmių leliumų.

Mes – lietuviai – baltai – romuviai – esame nepertraukiamo metų ir Saulės grąžos rato dalis. Esame laimingi, į švenčių ratą įtraukiami ir lydimi dainų, giesmių ir žodžių dievams ir deivėms.

Kasmet kartodami savo Tautos atmintyje išsaugotus žodžius ir veiksmus, esame ir tie patys, ir vis kiti. Tie patys, maitinami ir ugdomi motinos žemelės, tie patys, įskeliantys savyje vis iš naujo amžinąją kūrybos ir įkvėpimo kibirkštį. Būkime ir likime tie patys – nešantys širdyje savo protėvių šventąją ugnį!

 

Romuvos Krivė Inija