Alytaus romuva

Žaltės slėnio romuva įkurta 2000 metais. Nuo 2007 m. ji vadinasi Alytaus romuva. Tai labiau uždara žmonių grupė, švenčianti pagrindines senąsias šventes, susijusias su gamtos virsmais.  Religinės apeigos atliekamos ant Alytaus ir Radžiūnų piliakalnių, Žaltės slėnyje Punios šile.

Ši veikla vienija grupę žmonių, kuriems apeigos padeda sustiprinti pasaulėžiūros gyvastį ir jos gilų ryšį su prigimtine, baltų žemėse istoriškai susiformavusia ir išlikusia ikikrikščioniškąja politeizmo religija. Baltiškoji pasaulėžiūra, pagarba protėviams  gyva ne tik religinėse apeigose, bet ir kasdieniame romuvių gyvenime.

Alytaus romuvos vaidilė – Gintarė Markevičienė

Kontaktai:

Tel. 8 657 40 654

El paštas ginzalte@yahoo.com