Romuva

Romuva – tai senovės baltų religinė bendrija.

Romuvos tikėjimo nuostatos

Tikėjimo esmė yra Šventybės pajauta. Žmogaus dvasinio gyvenimo tikslas – pažinti Šventybę, įsileisti ją į savo gyvenimą, nuolat dvasiškai augti pačiam ir ugdyti kitus.

Romuvos

Senovės baltų religinei bendrijai Romuvai priklausančios bendruomenės.

Dokumentai

Čia pateikiami pagrindiniai Romuvos bendrijos dokumentai.

Literatūra

Knygos ir straipsniai

Apeigų folkloro grupė

Kūlgrinda – tai slaptas, akmenimis grįstas kelias po vandeniu, per pelkę ar ežerą, į pilį. Brisdami kūlgrinda senovės lietuviai gelbėdavosi nuo užpuolikų.  Kūlgrinda laikoma ir įšventinimo (iniciacijos) keliu.