Panevėžio romuva

Panevėžio romuva įkurta ir užregistruota Panevėžio savivaldybėje 2003 m. spalio 5 d. 2016 m. balandžio 8 d. vaidila perrinktas Laimutis Vasilevičius.

Panevėžio romuva lanko penkias šventvietes: Lizdeikos – Tarnagaloje (A. Varžinsko skulptūra „Lizdeika“); Austėjos – Molainiuose  (J. Lebednyko skulptūra „Austėja“); Laimos – Abukauskynėje, su aukuru ir pirtimi; Perkūno – Druciškiuose, su aukuru ir pirtimi; Vėlinių – Švenčiuliškyje (J. Vaupšo skulptūra „Vaidila“ su J. Žilevičiaus surinktais šešiais aukštaitiškais aukurais).

Panevėžio romuviai draugauja su PPP (Panevėžio Pirčių Partija) ir ASA (Aukštaitijos savišvietos Akademija).

Kontaktai:

Tel. 8 656 38 779

El. paštas: argonautas4@gmail.com