Titnagų romuva

Titnagų romuva įsikūrė 2012 metais. Taip pavadinta romuva siekia gilinti prigimtinės kultūros žinias visose srityse, jas pritaikydama nūdienos dvasinio gyvenimo poreikiams. Titnagų romuvą sudaro brandūs, įvairių veiklos sričių patirtį turintys asmenys.

Titnagams rūpi Lietuvos visuomenės vystymasis. Suvokdami Romuvą, kaip prigimtinio tikėjimo būstinę, Titnagai siekia suteikti dvasinio lavinimosi galimybes vaidiloms, krivaičiams bei tobulėti norintiems romuviams.

Mokymai

Mokymus sudaro:

įvairios praktikos pažinti tai, kas mumyse auga;

ženklų ir jų reikšmių pamokos, jų kūryba;

muzikos patyrimas naudojant gamtines medžiagas, gilinantis į jų skambesį;

žoliavimas vaistui ir maistui, pirčių apeigų menas;

kovos menai.

Veiklos

Ugnies ir kitos apeigos viešose ir privačiose erdvėse.

Titnagų romuvos vaidilė – Eglė Valentė.

Kontaktai:

Tel. 8 699 77 577

El. paštas: egle@vilniausugnis.lt