Jungtuvės

Romuvoje jungtuvių apeigos, atliekamos pastaraisiais dešimtmečiais, buvo atkurtos panaudojant senus istorinius šaltinius ir tautosaką. Gražioje gamtos vietoje – prie piliakalnio, alkakalnio, prie ąžuolo, šaltinio, prie aukuro atliekama jungtuvių apeiga.

Pasitikimas

Juostų takas

Juostų takas

Atvyksta jaunųjų ir giminių pulkas. Apeigų vadovas – Romuvos Krivis (Krivė) ar vaidila (vaidilė) ir Romuvos dainininkai bei muzikantai  juos sutinka prie įėjimo – juostų tako į apeigų vietą.  Paruoštas ąsotis vandens, rankšluostis – apsiprausti. Visi sustoja ratu apie ugnies aukurą.

Dievų pagerbimo apeiga

Apeigų vadovas pakviečia visus susirinkusius pagerbti Ugnį ir Dievus. Giedamos Romuvos giesmės: „Jovaras”, „Oi kalnas kalnas“. Pagerbiama Gabija. Jaunųjų tėvai Deivei Gabijai aukoja druską, taip pagerbdami ir stiprindami būsimos šeimos židinį, giedama Gabijai skirta giesmė „Dega ugnela“. Pagerbiama Deivė Žemyna, jai aukojami grūdai ir giedama giesmė „Žemynėlė, žiedkelėle“.

Krivis suriša jaunųjų rankas juosta

Krivis suriša jaunųjų rankas juosta


Jungtuvių apeiga

Ratu siunčiama jungtuvių juosta, grūdai. Apeigos vadovas  pakerpa jaunąją, jaunąjį, perkiša plaukus per žiedus, sudegina. Paduoda jauniesiems žiedus, šie juos sumaino. Vadovas suriša jaunųjų rankas juosta. Jaunieji apeina tris kartus apie aukurą, giminės ir artimieji laimina juos apiberdami grūdais. Skamba kanklės/dūdmaišis. Jaunieji sako vienas kitam priesaikos žodžius.

Apeigų vadovas taria jauniesiems skirtus palaiminimo ir sustiprinimo žodžius, kuriuos kartoja visi susirinkusieji.

Jaunųjų apvedimas aplink aukurą

Jaunųjų apvedimas aplink aukurą

Sakoma malda Perkūnui, aukojamos gintaro dulkės ir giedama giesmė Perkūnui „Didysie mūsų“. Visi atkartoja giesmės žodžius.

Palabinimo (pasveikinimo apeiga)

Ratu siunčiamas apeigų kaušas su apeigų gėrimu, sakomi linkėjimai jauniesiems. Jaunieji geria iš jiems skirtos jungtuvių taurės, vaišina vienas kitą medumi. Skamba giesmė „Kur sakuolalis ten gegutela“.

 

Vaidilės Miglės Valaitienės vestuvių aprašymą skaitykite čia: Vestuvės

Dovilės ir Dovydo jungtuvių video: