Apeigų folkloro grupė

Romuvos apeigų folkloro grupė

Kūlgrinda – tai slaptas, akmenimis grįstas kelias po vandeniu, per pelkę ar ežerą, į pilį. Brisdami kūlgrinda senovės lietuviai gelbėdavosi nuo užpuolikų.  Kūlgrinda laikoma ir įšventinimo (iniciacijos) keliu.

Romuvos apeigų grupė Kūlgrinda susikūrė 1990 metais, Lietuvos atgimimo metu. Įkūrėjai – Jonas ir Inija Trinkūnai.

Kūlgrinda atlieka ugnies apeigas – gerbiama ugnis, dievai, protėviai, giedama, šokama, skamba kanklės, dūdmaišiai,  būgnai. Ugnies apeigomis pradedami svarbūs valstybiniai renginiai, iškilmės,  šventės, festivaliai, šventinamos vėliavos.

Kūlgrinda atlieka jungtuvių, krikštynų ir kitas šeimos bei kalendorinių švenčių apeigas pagal baltų papročius. Apeigos vyksta Vilniuje prie Gedimino kapo kalno aukuro, Verkių parke prie Lizdeikos aukuro, Kernavėje, kituose piliakalniuose ar alkakalniuose, šventvietėse, gamtoje ir patalpose. Kūlgrinda kviečiama į valstybines ceremonijas, Vilniaus ir kitų miestų renginius.

Kolektyvas atgaivina seniausią mums žinomą  baltiško folkloro sluoksnį, siekiantį ankstyvuosius viduramžius ir net senosios Europos laikus. Kūlgrindos repertuare vyrauja sutartinės, vienbalsės ir daugiabalsės aukštaičių bei dzūkų dainos. Ansamblio dalyviai puošiasi pagal X-XII a. archeologinius radinius rekonstruotais drabužiais. Aprangai būdinga daug žalvario papuošalų, tradiciniais raštais vytų ir austų juostų.

Kūlgrinda – tai naujas, modernus požiūris į folklorą, tęsiant senąsias tradicijas ir pritaikant jas šiuolaikiniam gyvenimui. Su originaliu skambesiu ir jaunatvišku entuziazmu, ansamblis folklorą sugeba pristatyti šiuolaikinės muzikos gerbėjų auditorijai, neprarasdamas  senųjų dainų dvasios. Be tradicinių kalendorinių, šeimos švenčių, Kūlgrinda taip pat dalyvauja neo-folkloro, roko, avangardo koncertuose, jiems suteikia lietuviškumo, autentiško folkloro skambesiu pasiekia ir sužavi daug žmonių. Daug koncertuojanti grupė nuolat kviečiama į įvairias kalendorines ir muzikos šventes, reprezentacines iškilmes, festivalius, mielai dalyvauja meno projektuose. Per daugiau nei dvidešimt metų kolektyvas įkvėpė ir išaugino ne vieną dabar jau savarankišką muzikos grupę ir būrį jaunų, baltų pasaulėžiūros paveldą puoselėjančių žmonių.

Grupė įrašė ir išleido etaloninius teminius baltų folkloro albumus: „Ugnies apeigos“, „Perkūno giesmės“, „Prūsų giesmės“, „Giesmės Saulei“, „Giesmės valdovui Gediminui“, „Laimos giesmės“, kalėdinį projektą su Doniu „Sotvaras“ ir „Giesmės Žemynai“.

Kūlgrindos vadovė – Inija Trinkūnienė, tel. 8 676 74 057.