Žiemos saulėgrįža

kalendorius

Metų ratas

Gruodis, tamsus ir niūrus metų laikas, – Kalėdų mėnuo. Baigiasi metų ciklas, gamta apmiršta tamsoje ir šaltyje, ji grįžta į savo pradžias. Tačiau mirtis virsta atgimimu. Visi laukia gyvybės ir šviesos atsinaujinimo. Po trumpiausių dienų Saulė pradeda kilti vis aukščiau, ji grįžta (lot. adventus). Bet iki tikro grįžimo vyksta daug nepaprastų dalykų. Tamsiuoju laukimo metu dingsta visos ribos, skiriančios gyvuosius ir mirusiuosius, žmones ir gyvius, augalus. Senieji papročiai ir apeigos padeda žmogui įsitraukti į naujos pasaulio tvarkos kūrimąsi.

Saulės atgimimo dieną pažymėdavo daugelis tautų. Senovėje tai buvo Dionizo, Mitros – Saulės dievo šventė. Romoje buvo švenčiamos Nenugalimos Saulės gimtuvės. Vėliau krikščionys perėmė šią šventę ir paskelbė ją Jėzaus gimimo diena, nes jis irgi nešąs pasauliui šviesą. A. J. Greimas rašė, jog „lietuviškos Kalėdos ne tik kad beveik nieko bendro neturi su krikščioniškąja šių švenčių tradicija, jos visais savo poreiškiais yra bendruomeninio solidarumo šventė. Šio solidarumo atžymėjimas apima ne tik šeimyną plačiąja prasme, bet ir gyvųjų bei mirusiųjų bendruomenę ir visą į šeimą integruotą gyvatą. Kūčios maistu dalinamasi ne tik su naminiais gyvuliais ir bitėmis, bet ir su vaismedžiais.

Tamsusis metų laikas trunka apie dvi savaites iki Kalėdų. Tai laukimo metas, ruošiamasi Kalėdoms, vakarojama, giedamos Kalėdų giesmės, žaidžiami apeiginiai žaidimai. Buriami ir pranašaujami orai, spėjama, kokie bus kiti metai, derlius, vestuvės ir pan. Manoma, koks oras gruodį, toks bus ir birželį. Mažojoje Lietuvoje tai buvęs piršlybų ir vestuvių metas.

Kalėdomis prasidėdavo šventvakariai. Viename 1618 m. pranešime sakoma, jog „per 12 vakarų, einančių po Kalėdų, lietuviai ilsisi, nedirbdami jokių darbų“, o jaunimas linksminasi (Kražiai). 1611 m. pranešime sakoma, jog buvo rengiamos „puotos protėvių vėlėms“. Gruodžio 21 dieną prasideda žiemos saulėgrąža. Saulė pajuda iš apmirimo ir pradeda naują kelionę, kasdien pakildama vis aukščiau.

Žiemovidžiu vadinamas laiko tarpas nuo Advento pradžios (gruodžio pirmosios dienos) ligi Užgavėnių, kurios paprastai esti vasario mėnesį.