Devyniaragio romuva

Žmogus stiprus tuomet, kai jis ne vienas. Buvimas kartu su kitais daro žmogų stipresnį, atsparesnį negandoms, laimingesnį. Kažkur pasąmonėje visi tai žinome ir ieškome bendraminčių. Bendraminčių ieškojimas 2006 metų rudenį paskatino įkurti Devyniaragio romuvą. Tuo metu Lietuvoje romuvų buvo jau daugiau, bet norėjosi tokios, kur kiekvienas jaunas žmogus jaustųsi drąsiai, pats galėtų kurti ir veikti mokydamasis iš vyresniųjų, bet nesijausdamas jų šešėlyje. Taip trys jaunos merginos – Miglė Nargėlaitė – Valaitienė, Vaiva Strikaitytė – Girskienė ir Dovilė Jankauskaitė – įkūrė Devyniaragio romuvą Klaipėdoje. Vėliau ši Romuva pradėjo plėstis ir jos padaliniai įsikūrė Kaune, Vilniuje, nors narių buvo iš įvairių Lietuvos vietovių. 12-18 metų paaugliai kartu mokėsi dainų, šokių, šventė šventes, dalyvavo renginiuse, vedė apeigas, mokėsi tradicijų.

Laikui begant pirmieji nariai išsibarstė po Lietuvą, suaugo, sukūrė šeimas, kai kurie iš jų dabar yra kitų romuvų vaidilos. Jaunimas suaugo, bet į jų vietą atėjo jaunesni ir ratas nepaliaujamai sukasi – Devyniaragio romuva ir toliau atlieka tiek gamtos virsmų, tiek šeimos švenčių apeigas, globoja Vilniuje esantį Gedimino kapo kalną ir ant jo rusenantį aukurą. Dažną penktadienį renkasi šalia jo pageidoti senųjų Lietuvos giesmių, sutartinių, pakurstyti šventąją ugnį. Įsilieti į Devyniaragio romuvos bendruomenę gali kiekvienas sulaukęs 14 metų. Kol jauni bendruomenės nariai, tol jauna ir Devyniaragio romuva. Norime, kad jauna ji liktų per amžius.

Devyniaragio romuvos vaidilė – Asta Valiukevičienė.

Kontaktai:

Tel. 8 625 25 680

El. paštas devyniaragio@gmail.com