Kauno romuva

Romuvos Kaune pradžia laikytini 1992 m., kai į Lietuvą iš JAV atvyko Vilius Dundzila.  Jis surašė pagrindinius Kauno romuvos teiginius.  1995 m. į Kauną atvyko Jonas Trinkūnas, vienas iš Romuvos sąjūdžio pradininkų, Romuvos Krivis. Čia jis atrado jau būrį vienminčių, Ramuvos puoselėtojų, kurie vėliau įsiliejo į Lietuvos romuvių gretas.

Kauno romuva įkurta 2008 m. balandžio 11 d. Jos vedlys ir vaidila – Valdas Pukas. Pradžioje romuviai rinkdavosi prie Kauno Santakos aukuro, o jau ketvirti metai, – prie Aukštųjų Šančių piliakalnio. Čia pastatytas aukuras, įrengtas Perkūno Ąžuolo riedulių kalendorius. Teritorija reguliariai tvarkoma.

Pagrindinis siekis – įkurti Šventvietę ir sutvarkyti piliakalnio prieigas. Inicijuotas Aukštųjų Šančių ąžuolyno sutvarkymo projektas įrengiant etnokultūrinį parką. Kiekvienais metais yra parengiamas Romuvos švenčių kalendoriukas. Pagrindinė šventė – Rudens lygė, Baltų vienybės diena.

Pagrindiniai Kauno romuvos veiklos rezultatai 2015 – 2016 m.:

  • reguliariai tvarkoma būsimos šventvietės aplinka;
  • išleistas kasmetinis Romuvos švenčių kalendorius;
  • suorganizuoti šie renginiai:

Senojo lietuvių tikėjimo pripažinimo 100-tis. Kaunas, 2015 m.

Religijotyrininko Gintaro Beresnevičiaus atminimo renginys. Kaunas, 2016 m.

Krivio dienos (spalio 19 d.) įprasminimo renginys. Vilnius, 2016 m.

Kauno krašto Romuvų sambūris. Įkurtas Kauno Romuvų Guotas. Kaunas, 2015 m.

Kontaktai:

Tel. 8 682 69 044

El. paštas vpukas@gmail.com