Trakų romuva

Religinė bendruomenė „Trakų romuva“ prisijungė prie „Senovės baltų religinės bendrijos“ 2004 metais.

Trakų romuvos religinė bendruomenė tęsia prigimtinę, baltų žemėse istoriškai susiformavusią ir išlikusią, ikikrikščionišką politeizmo religiją.

Trakų romuvos religinė bendruomenė tęsdama prigimtinį tikėjimą, patirties ir tęstinumo semiasi iš tėvų ir protėvių senųjų giesmių, dainų, sakmių, padavimų, papročių, istorinių rašytinių šaltinių. Iš tautos protėvių dvasinio, kultūrinio palikimo ir iš dabarties mokslo surinktų žinių.

Trakų romuva švenčia kalendorines, šeimos, tautines ir kitas šventes. Religinės apeigos atliekamos  Trakuose „Aukų kalne“, „Miškežerio Alke“, Senųjų Trakų „Piliavietės Alke“, gamtoje, bendruose arba namų alkuose, šventyklose ir kitose viešose vietose.

Trakų romuvos religinė bendruomenė švenčia ir mažiau žinomas „Perkūno dienos“, „Rudens ir Pavasario Sambarių“ kalendorines šventes.

Trakų romuvos vaidila – Vidmantas Velička.

Kontaktai:

Tel. 8 698 18 564

El. paštas: vidveli@gmail.com