Kalėdinės giesmės

Atlėkė elnias devyniaragis
Atlėkė elnias devyniaragis
Oi kalėda devyniara
Šulnelin žiuro ragelius skaito
Oi kalėda ragelius skai
Ant mano galvos devyni ragai
Oi kalėda devyni rag
O šian dešimtan kalveliai kala
Oi kalėda kalveliai ka
O jūs kalveliai manie brolaliai
Oi kalėda manie brola
O jūs nukalkit sidabro kupką
Oi kalėda sidabro kup
Sidabro kupką perlų vainiką
Oi kalėda perlų vaini
Sidabro kupkas vyneliui gerti
Oi kalėda vyneliui ger
Perlų vainikas ant galvos dėtie
Oi kalėda ant galvos dėt.

Klausykite folkloro ansamblio „Dzingulis“ atliekamos dainos

……………………………………………………………………………………………….

Už girių girių ugnelė dega
Ei kalėda kalėda
Pas ta ugnelę brol žirgus ganė
Ei kalėda kalėda
Broliai pamigo žirgai pabėgo
Ei kalėda kalėda
O ir nubėgo į tėvo dvara
Ei kalėda kalėda
Kur žirgų begta ten rasa krėsta
Ei kalėda kalėda
Atvažių važiai tėvelio važiai
Ei kalėda kalėda
O ka parvešit manie brolialiai
Ei kalėda kalėda
O mes parvešim baltų bielynų
Ei kalėda kalėda
Baltų bielynų mergoms prausynų
Ei kalėda kalėda

Klausykite folkloro ansamblio „Gilė“ atliekamos dainos

……………………………………………………………………………………………….

Snaudalė snaudžia tūta tūta
Nei verpia nei audžia tūta tūta
Verpstė ant suolo…
Verpstas po suolu
Ir atvažiuoja
Snaudalės tėvas
Kiaulę paskinkęs
Geldon insėdęs

Klausykite folkloro ansamblio „Dzingulis“ atliekamos dainos

Kam tavo vilkeli akelės šviesios, kalėda
Pas karalių buvau knygeles čitojau, kalėda
Kam tavo vilkeli auselės stačios, kalėda
Pas karalių buvau vis karaliaus klausiau, kalėda
Kam tavo vilkeli liežuvėlis ilgas, kalėda
Pas karalių buvau lėkšteles mazgojau, kalėda
Kam tavo vilkeli uodegėlė ilga, kalėda
Pas karalių buvau pakojėlius ploviau, kalėda
Kam tavo vilkeli kojelės greitos, kalėda
Pas karalių buvau lakštelius nešiojau, kalėda

Klausykite folkloro ansamblio „Dzingulis“ atliekamos dainos

……………………………………………………………………………………………….

Buvo mūsų, lelimoj,
Trys broliukai, lelimoj.
Visi trys jau lelimoj,
Kalvelėj kala, lelimoj
Nukals man jau, lelimoj,
Auksalio žirklalas, lelimoj.
Aš užlipsiu, lelimoj,
Viršuj medelio, lelimoj
Aš nukarpysiu, lelimoj,
Visas viršūnėlas, lelimoj.
Aš pamatysiu, lelimoj,
Tėvelio dvarelį, lelimoj.
Tėvelio dvarelį, lelimoj,
Sidabru išlietą, lelimoj.
Tėvelio dvarelis, lelimoj,
Sidabru išlietas, lelimoj.
Sidabru išlietas, lelimoj,
Gonteliais dengtas, lelimoj.
An tėvelio dvaro, lelimoj
Saulelė tekėjo, lelimoj.
An tėvelio dvaro, lelimoj,
Mėnulis ritėjo, lelimoj.
An tėvelio dvaro, lelimoj,
Žvaigždės šokinėjo, lelimoj.

Klausykite folkloro ansamblio „Dzingulis“ atliekamos dainos

……………………………………………………………………………………………….

Sakalėli sierasai
žalia rūta kalėda
Kaip tu drįsai soduosa…
Drįsau drįsau nevienas…
Pirma laidau gegiuly
Paskui sieras inlėkiau
Uždabojau gegiuly
Po sodelį lakiancių
Obuolėlius lasancių
Vyšnių uogas gerancių
Tu gegiula tu mano
Raibos plunksnos tai tavo

Klausykite folkloro ansamblio „Dzingulis“ atliekamos dainos