Gražiai sutapo, kad šių metų kovo 11-oji Romuvai yra dviguba šventė. Tai ne tik Lietuvos Nepriklausomybės 30-metis, bet ir žiniuonės Eugenijos Šimkūnaitės 100-tasis gimtadienis.

Eugenija Šimkūnaitė (1920 – 1996) tapo viena iš Romuvos judėjimo skatintojų ir įkvėpėjų. Rasos šventėje 1967 m. Kernavėje ji visus mokė kupoliavimo paslapčių ir tiesiog įkvėpė Rasos šventės dvasią, kuri neišblėso iki šiol. Žolininkė skaitė paskaitas istorijos, mitologijos, folkloro, papročių klausimais. Ji buvo vadinama Žiniuone arba tiesiog Ragana. Paskaitų ir pokalbių metu ji aiškino senojo tikėjimo tiesas. Save laikė Saulės garbintoja ir manė, kad Saulė buvo svarbiausia lietuvių dievybė.

Romuva tęsia senojo tikėjimo tradiciją, kurią perdavė mums mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai. Eugenija Šimkūnaitė buvo viena iš tradicijų tęsėjų ir perdavėjų. Savo sukauptomis žiniomis ji dalijosi su visuomene. Prisiminimais apie žiniuonę yra pasidalijęs ir Romuvos Krivis Jaunius – Jonas Trinkūnas.

Nuotraukoje Eugenija Šimkūnaitė 1969 m. Rasų šventėje Kernavėje. Nuotraukos autorius Vilius Naujikas