Panevėžio romuviai apsilankė Dovainonyse

Prieš porą mėnesių Devyniaragio Romuva atvežė Krivūlę – Krivio Jauniaus rankų liestą ženklą, relikviją, kad ji globotų Panevėžio miestą, Žaliąją girią ir romuvių bendruomenę. Vaidilė Asta iškėlė Krivūlę, pabeldė į dangų, papūtė skardųjį ragą ir perdavė panevėžiečiams saugoti. Pastatėme Krivūlę Austėjos šventykloje prie židinio. Per Žiemos saulėgrįžą, kai rinkomės Medeinės šventykloje, vežėme Krivūlę, laužėme ledą, vadavome Saulę. Už Krivūlės laikėmės, kai Vidas, Audrius ir Vyturys vedė sielovados ir sveikatinimosi savaitę. Į Krivūlės knygą įrašėme linksmus prisiminimus, kaip kartu su Kriviu Jauniumi lankėme Briuselį, Protvos Galindą. Pačią Krivūlę papuošėme geltonais Austėjos kaspinais, įsupome į drobę.

Sausio 21 d., sekmadienį, puikų žiemos rytą pajudėjome 8 ekipažais link Kauno. Pora valandų ir mes – Rumšiškėse. Mus pasitiko „Saulės vartų“ bendruomenės vaidilė Audronė. Visi linksmi, sveikinomės, glėbesčiavomės. Vaidilė pasiūlė aplankyti apsnigtą Rumšiškių Lietuvos liaudies buities muziejų.

krivule

Krivūlės perdavimas

Ėjome pėsčiomis į etnografinio miestelio centrą. Ten mūsų laukė važnyčiotojai su rogėmis ir vežėčiomis. Važiavome link apžvalgos bokšto prie atodangos. Pasižvalgėme nuo bokšto į atsivėrusias snieguotas apylinkes, fotografavomės prie atodangos Kauno marių fone. Apžiūrėjome žemaičių, dzūkų, aukštaičių sodybas, pirtis. Vyrai aptarinėjo, dalinosi įspūdžiais, moterys juokavo, vaikai vartėsi po sniegą.

Po to nuvažavome į Dovainonis. Prie sodybos vartų, modama rankomis, senoviniais apdarais pasipuoši mus pasitiko Vaidilė Audronė ir didžiulis aviganis Grafas. Neskubėdami apžiūrėjome sodybą, bityną, muziejėlį, balandinę, veislinių vištų kiemelį. Prie paruošto uždegti aukuro mūsų jau laukė Saulės Vartų romuviai, taip gražiai pasipuošę. Užkūrėme ugnelę, per apeigą garbinome Dievus, iškilmingai perdavėme Krivio Jauniaus Krivūlę, pabaksnojome į dangų. Pasikeitėme dovanomis. Mus pasveikino kaimyninės Girinėlio Romuvos vaidila Vytautas, palinkėjo gausių šeimų, lietuviškų vardų. Vaidilė Audronė paleido iš rankų balandėlius, užsiliepsnojo aukuras.

romuva

Saulės vartų romuva

Po apeigos buvome pakviesti į Dovainonių bendruomenės namus paragauti šiupinio, pasibūti, sušilti. Vaišinomės, kankliavome, dainavome, pokštavome, kalbėjomės, keitėmės dovanėlėmis. Po malonaus pasisvečiavimo, skambant kanklėms ir dainoms, su maloniais palinkėjimais, glebėsčiavimais, atsisveikinome ir visi laimingi grįžome namo. Svetinguosius Saulės Vartų romuvius pakvietėme aplankyti gražuolį Panevėžį ir mūsų bendruomenę.

Keliauja Jauniaus Krivūlė per Lietuvos Romuvas sujungdama mumi.

Straipsnio autorius – Stanislovas Grubliauskas.