Džiaugsmingai artėja gyvybe ir žaluma kasmet prasprogstanti Jorės šventė!
Šiemet Jorę švęsime balandžio 29-30 dienomis. Jau 27 metus Jorė kviečia bičiulius ir bendraminčius, išminties ieškotojus ir smalsuolius į Kulionių kaimą Molėtų rajone. Čia Jorės savaitgalį vyksta Gyvo žalio apeigos, skamba dainos ir sukasi šokių ratai. Šiemet šventės programa žada naujų patyrimų ir progą iš naujo atrasti tai, kas jau, atrodo, tapo taip gerai pažįstama. Kaip ir kasmet šventvietei paruošti ir erdvei išpuošti buriame talkininkus! Juk taip visi darbai nudirbami greičiau ir linksmiau! O po darbų amatininkai, muzikantai, Perkūno pirtininkai ir ugnies valdytojai dalinsis savo amatu ir kvies prisijungti.
Šventės metu taip pat galėsite aplankyti Etnografinėje sodyboje bei Žvaigždžių skliaute esančias parodas. Į šventę atsivežkite vėliavų (eisenai), margučių (joručių), žvakių, pirmosios žalumos apeigoms, maisto bendroms apeiginėms vaišėms, indą bei šaukštą šventiniam viralui srėbti, akmenų Perkūno šventovei aukoti.

PROGRAMA:
Penktadienis, balandžio 28 d.
•11-17 Talka šventvietėje. Pirmąja pavasarine žaluma puošiame Stebyklą, Vartus,
Perkūno šventvietę.
Šeštadienis, balandžio 29 d.
• 11-14 Talka šventvietėje. Pirmąja pavasarine žaluma puošiame Stebyklą, Vartus,
Perkūno šventvietę.
• 15-16 Pažintis su Dangaus šviesulių stebykla. Pasakoja J. Vaiškūnas.
• 16-19 Perkūno pirtis.
• 17-19 Sodų vėrimas su meistre J. Kaščiukaite-Kutkiene.
• 18-19 Apeigų pristatymas tarptautinės bendruomenės „Via Electri“ nariai (Italija, Suomija,
Estija)
• 19-21 Senoviniai žaidimai su Brolių Rato vyrais
• 21-24 Vakaro laužas, ugnies reginiai, vakaronė, šokiai. „Tankuojis“ ir ko.
• 24 – Naktinis „Gyvo žalio“ žygis į Kulionių piliakalnį – į Labanoro girią su Brolių Rato
vyrais
Etnografinėje sodyboje: Genovaitės Jacėnaitės (1933-2016) juodosios keramikos paroda
„Baltiškosios dievybė“.
Sekmadienis, balandžio 30 d.
• 10.30 Apeiginio viralo užkaitimas Perkūno
šventovėje
• 11-16 Amatininkai pristato bei parduoda savo darbus.
• 11 Susibūrimas Dangaus šviesulių stebykloje. Krivės ir vaidilos sveikinimas.
• 11.30 Iškilminga eisena į Kulionių piliakalnį su vėliavomis, žvakutėmis ugniai nuo
piliakalnio parsinešti, giedant Jorės giesmes.
• 12 Protėvių vėlių pagerbimas piliakalnyje. Giedame „Oi kalnas kalnas“, protėvių atminimo
ir karines giesmes. Krivė ir vaidilos sako sveikinimo kalbas. Aukojame protėvių vėlėms per
Amžinają ugnį.
• 12.15 Vaidilų įšventimas. Įšvenčiami Romuvos vaidilos. Įšvenčiamieji privalo turėti krivulę
papuošta jore – pirmaja pavasarine žaluma.

• 12:35 Romuvių įšventimas. Įšvenčiamieji privalo turėti baltišką papuošalą, kuris po
įšventimo apeigų tampa Romuvio Galios ženklu.
• 13.00 Apeiginė karžygių kova skirta pilėnų atminimui ir mūsų visų kovinių galių
pastiprinimui.
• 13.30 Eisena į Dangaus stebyklą. Šventą Ugnį, nuo piliakalnio Aukuro prisidegę savo
žvakeles ir deglus, nešame į Dangaus stebyklą.
• 13.50 Įeiname pro Jorės vartus. Apšlakstomi Jorės vandeniu. Giedama „Dūno upė“.
• 14.00 Užkuriame Aukurą Dangaus stebykloje. Giedame „Dega ugnelė tūta tūta“, „Jorja
geras vakaras“. Labiname Gabiją, Žemyną, Perkūną. Giedame „Žemynėle, žiedkelėle“.
Aukojame Joručius ir Duoną. Žemyneliaujame. Siunčiame ratu šventinį kaušą ir tariame
linkėjimus. Dainuojame „Jori, šildyk žemį“ ir kt. Labiname naujuosius romuvius ir Joriukus
(visus kurių vardai su šaknimi Jor- Jar- Jur-) kviečiame į rato vidų ir eidami ratelius apie
juos giedame „Tu žilvitėli, dabile“.
• 14.30 Aukojame atsivežtus akmenis Perkūno šventovei. Aukodami iš įvairių baltų žemių
kampelių atvežtus akmenis garsiai sakome iš kur į Perkūno šventovę atkeliavo akmuo ir
tariame iškilmingus linkėjimus artimiesiems ir Tautai. Ant akmenų degamos žvakutės,
aukojama pirmoji žaluma. Krivė pašventina paaukotuosius akmenis. Perkūno šventovės
pagerbimui giedame „Didysie mūsų“, „Dijūta kalnalis“, šokame ratelius apie šventus
Perkūno šventovės akmenis.
• 14.50 Ragaujame šventinį Viralą. Rengiame suneštines vaišes. Vaišinamės ir vaišiname
vienas kitą.
• 15.30-16.30 Žemynos kanklių grupės koncertas „Sietyno taku“
Nakvynę galite užsisakyti sodyboje „Aura“ (te. 8 687 43 619), sodyboje „Pas Iloną“ (tel. 8
603 21 055), sodyboje„Želvynė“ (tel. 8 61111113). Nepabūgę šalnų nemokamai gali
nakvoti Etnografinėje sodyboje savo palapinėse.
Daugiau žinių: 8 682 14 559 (Jonas), 8 616 445 96 (Daiva)
Pagr. šventės rengėjai: Asociacija Žaliųjų klubas Gojus, Lietuvos Romuva, Molėtų krašto
muziejaus Etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebykla.
Šventė be svaigalų!