Vilniaus Romuva

Sausio 29 d. sekmadienį 17 val. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre Barboros Radvilaitės g. 8. Vilniaus romuvų sambūris kviečia švęsti Pusiaužiemio šventę.

Pusiaužiemis – metas, kai bitininkai brenda per sniegą papurtyti obelų ir beldžia į avilius – duodami ženklą, kad ilgėjanti diena jau ne už kalnų ir reikia ruoštis pavasario darbams.

Švęsdami Pusiaužiemio šventę romuviai kviečiami pabendrauti, kartu pabūti, pabudinti žalčius, bites, kartu su meškomis apsiversti ant kito šono.

Visus šiuos apeiginius veiksmus Romuvos apeigų grupė „Kūlgrinda“ kviečia atlikti bendraminčių būryje.

„Kartu giedosime giesmes ir sutartines, šoksime žalčio šokį. Ypatingą dėmesį skirsime bičių sutartinėms. Bičių sutartinėse slypi senoji sutarimo – darnos dvasia. Ją geriausiai gali pajusti būdamas kartu su bendraminčiais ir šokdamas bičių sutartines“ sako Romuvos Krivė Inija Trinkūnienė.

Romuvos vaidilos laimins susirinkusius Perkūno (graudulinėmis/griausmo) žvakėmis.

Atsineškite vaškinių žvakių, prisidegę jas nuo apeigų aukuro kartu su savimi išsinešite protėvių stiprybę, palaimą ir bendruomeninę dvasią.

Vilniaus romuvų sambūris

Tel. 8 676 74 057