Vakar Lietuvos prezidentas įteikė garbingą apdovanojimą – J.Basanavičiaus premiją tautosakininkei, mitologei,  Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyriausiajai mokslo darbuotojai, habilituotai humanitarinių mokslų daktarei, Romuvos garbės vaidilei Nijolei Laurinkienei įvertindamas jos ilgametį darbą tyrinėjant lietuvių paveldą.  Premija jai paskirta už reikšmingus mokslinius baltų mitologijos ir pasaulėvaizdžio tyrimus, etninės kultūros ir lietuvybės pamatų stiprinimą, visuomenės švietimą.

Ta proga sveikiname ir dėkojame Nijolei Laurinkienei.

Jūsų darbai mums atskleidžia ir mūsų kasdienio pasaulio, ir dievų pasaulių sampratą, ryšį, svarbiausius bruožus.

Jūsų tyrinėjimais ir knygomis remiamės sakydami, kad mes, lietuviai, turime nepertraukiamą dievų ir deivių garbinimo tradiciją. Jūsų atlikti išsamūs, kruopštūs darbai  – monografijos ir straipsniai – patvirtina ir sustiprina mūsų prigimtinio tikėjimo tęstinumą.

Jūsų monografiją,  skirtą deivei Žemynai, pirmiausiai parodome žmonėms, apsilankiusiems Krivio Jauniaus alke, sakydami, kad joje užrašytos net 21 amžiuje atliekamos Deivės Žemynos garbinimo apeigos. Jūsų darbuose pateikta tyrimų medžiaga ir jos apibendrinimai atskleidžia lietuvių artimumą gamtai, žemei, pagrindžia jos šventumo suvokimą.

Linkime Jums stiprybės!

Tegul stiprina Jus Perkūnas, labina Žemyna, te laimina ir globoja geroji Laima!

Inija Trinkūnienė

Senovės baltų religinės bendrijos “Romuva” krivė