2016 m. balandžio 8 dieną Panevėžio romuvos iniciatyva Molainių šventvietėje romuvos apeigomis iškilmingai atidengta deivės Austėjos skulptūra.

Deivės Austėjos skulptūros atidengimo apeiga
„Mums deivė Austėja pirmiausia yra šeimos globėja. Panevėžio romuvoje yra apie 50 aktyvių romuvių, nemažai prijaučiančių, kurie aktyviai dalyvauja renginiuose. Na dar turime nemažą pulkelį – 25 vaikiukus, auginame Romuvos atžalyną, todėl mums Deivės Austėjos globa ypač svarbi“ – sakė Panevėžio vaidila Laimutis Vasilevičius.

Paskaitą apie deivę Austėją paskaitė bendruomenės nariai Linutė ir Zenonas. Šventėje dalyvavo apie 30 žmonių. Austėjos skulptūrą sukūrė garsus Panevėžio skulptorius Juozas Lebednykas.

Panevėžio romuva įkurta ir užregistruota Panevėžio savivaldybėje 2003 m. spalio 5 d. Turi penkias lankomas šventvietes: Lizdeikos – Tarnagaloje, Austėjos – Molainiuose, Laimos -Abukauskynėje, Perkūno – prie Pyvesos, Birutės – Daugelaičiuose, nuolatos rengia kalendorines šventes, atlieka jungtuvių ir palaiminimo apeigas.