Panevėžio romuvos dievaitaičiai Tarnagaloje prie akmenų kalendoriaus atšventė Pavasario virsmą. Pagal senąją tradiciją romuviai užkūrė naują ugnį prie Saulės žirgelių akmens, atliko apeigas: palabino Dievus ir dvaseles, Lietų ir Vandenį, pažadino Žemę. Kai Saulė nudažė dangų avietėmis, įkopė į Čičinsko kalną, iškėlė inkilus. Po vaišių Panevėžio vaidila Vėjas pakvietė į savo namus, kur įkūrė židinį, pasveikino didžiulį namus saugantį žaltį ir susirinkusius bendruomenės narius pavaišino arbata.