Krivio Jauniaus gimimo 80 metų ir Kraštotyrininkų ramuvos 50 – tųjų metinių paminėjimo renginys įvyko kovo 3 d. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre.

Minėjimo metu susirinkusiems pirmą kartą buvo parodytas 2011 m. A. Ramonaitės interviu su Jonu Trinkūnu. Renginyje dalyvavo ir prisiminimais apie Krivį Jaunių – Joną Trinkūną dalijosi jo bendražygiai Vaclovas Bagdonavičius, Antanas Gudelis, Nijolė Balčiūnienė. Profesorė Ainė Ramonaitė pažymėjo svarų Jono Trinkūno ir Kraštotyrininkų ramuvos indėlį į Lietuvos nepriklausomybės atgavimą.

Minėjimą kanklių garsais bei Romuvos giesmėmis praturtino Kanklininkė Žemyna Trinkūnaitė ir

Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“.

Senovės baltų religinės bendrijos Romuvos krivė Inija Trinkūnienė pranešė, kad Romuva skelbia 2019 metus Krivio Jauniaus metais. „Šiais metais mūsų šventės ir renginiai bus švenčiami minint Krivio Jauniaus nuveiktus darbus Romuvai ir Lietuvai“, – sakė Inija Trinkūnienė.