Kūlgrinda Kaziuko mugėje. nuotr. V. Daraškevičiaus

Kovo 5 – tą – paskutinę Kaziuko mugės dieną – Romuvos apeigų grupė būgnų garsais palydėjo Kalvelį – amatininkų globėją ir Saulės išvaduotoją.

Kūlgrinda kiekvienais metais įsilieja į spalvingą Kaziuko mugės eiseną nešdama Kalvelį. Kalvelis laikomas amatininkų globėju, o kalvystė lietuvių folklore siejama su požemio dievybėmis, dėl to Kalvelio stovyla juoda ir raguota.

Vienuolio Jeronimo Prahiškio duomenimis, surinktais XV a. pradžioje, viena iš Lietuvos genčių garbino Saulę ir labai pagarbiai laikė nepaprasto didumo geležinį kūjį, kuriuo Zodiako ženklai išvadavo dangaus šviesulį iš nelaisvės tvirčiausiame bokšte. Tai lietuviškas mitas apie Saulės išvadavimą. Mūsų Sauėgrįžos, Kalėdų dainose yra išlikę vaizdinių, kaip kalvelis nukala kubką (taurę), perlų vainiką ir sidabro žiedą. Taigi, aukso spalvos apvalus daiktas, kurį laiko Kalvelio statula, – tai taurė, simbolizuojanti atgimstančią Saulę.