2018 m. sausio 12 dieną Krivio Jauniaus alke Vilniuje surengta metinė Senovės baltų religinės bendrijos „Romuva“ Krivulė. Krivulėje dalyvavo dvidešimt Bendrijai priklausančių romuvų atstovų – vaidilų.

Susirinkusiems Krivė Inija Trinkūnienė pristatė Romuvos veiklos metinę ataskaitą, taip pat buvo aptarti 2019 metų veiklos planai. Į Bendrijos veiklą įsijungė Jotvingų romuva bei Krivulės sprendimu buvo priimti du vaidilos – Ramūnas Guzevičius (Jotvingių romuva) bei Vėjas Ignatavičius (Panevėžio romuva).