Mykolo Šeduikio „Vydūnas“

Artėjant lygiadieniui, Romuva – Senovės baltų religinė bendrija kviečia uždegti ugnis ant piliakalnių. Lygiadienio ugnys uždegamos pažymint pavasario virsmą – dienos ilgėjimą, gamtos budimą. Šiais metais kviečiame paminėti Ugnies dainių, Romuvos įkvėpėją, šventosios ugnelės gaivintoją ir žadintoją – Vydūną. Lai uždegant ugnis lygiadienio metu skamba Vydūno žodžiai:

„Palaimintas yra žmogus, kurs kelio
Į amžinąją ieško Romuvą
Ir nori Amžinos ugnies šviesoj
gyventi visuomet. Nekenks tam niekas.
Išvyskime kas amžina ir šventa.
Tatai visus per amžių amžius laimins!”

Vydūnas, „Amžinoji ugnis“, 1968 m., p. 151.